A weboldalunk cookie-kat használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek! Kérjük, engedélyezze a sütiket, az oldal megfelelő működéséhez, és hatékonyabbá tételéhez.

Süti beállítások Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbiakban szabályozhatja a sütiket:

Funkcionális sütik
Ezek a cookie-k növelik az oldal funkcionalitását azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön beállításairól. Ilyen például a weboldalon kitöltött adatok megőrzése.

Statisztikai sütik
Ezek a cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

Közösségi média és marketing sütik
Az Ön böngészési szokásaira, érdeklődési körére vonatkozó adatokat gyűjtő - jellemzően harmadik féltől származó – sütik, amelyek a személyre szabott reklámok megjelenítését teszik lehetővé.

Tájékoztatjuk, hogy a választás eltárolásához egy cookie-t kell használnunk, hogy kegközelebb is emékezzünk, ha ebben a böngészőben nyitja meg weboldalunkat.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan vehetik igénybe cégek, vállalkozók a közszolgáltatást?

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.

A közszolgáltatás igénybevétele céljából kérjük,

forduljon a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához. https://www.khg.hu/ugyfelszolgalat-elerhetosegek

Cégek esetében cégkivonat, aláírási címpéldány, Egyéni vállalkozóknál egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételi igazolás, továbbá az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolatát szükséges megküldeni részünkre, mely dokumentumok beérkezésével Társaságunk elektronikus vagy postai úton megküldi közszolgáltatási szerződés tervezetét, melyben foglalt szolgáltatást ügyfeleink kérése alapján, de lehetőség szerint a következő ürítési nappal tartunk nyilván.

Személyes ügyintézés esetén az aláírásra jogosult személy vagy az általa írásban meghatalmazott személy intézkedhet.

Hogyan kell megrendelni a lakossági közszolgáltatást? 

Az ingatlanhasználó számára kötelező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevétele (pl. tulajdonosváltozás, új ingatlan használatbavétele) céljából kérjük,
forduljon a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához. https://www.khg.hu/ugyfelszolgalat-elerhetosegek

A szolgáltatás igénybevételéhez honlapunkon is megtalálható „Adategyeztető lap”-ot https://www.khg.hu/static/files/nyomtatv%C3%A1nyok/Adategyeztet%C5%91%20lap%20k%C3%B6zszolg%C3%A1ltat%C3%A1s%20ig%C3%A9nybev%C3%A9tel%C3%A9hez.pdf kell kitölteni, mellékelve az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést, tulajdoni lapot, vagy bérleti szerződést, nyilvántartásba vételhez személyes okmány másolatát.

Társasházak esetében alapító okirat, valamint a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyv másolati példányai szükségesek az ügyintézéshez. 

Az adatlapon fel kell tüntetni a szerződő fél személyes adatait (szül.idő,  szül.hely, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel), a szolgáltatás helyét, a szolgáltatás kezdetét, az edény darabszámát és az űrméretét.

Milyen edényméretet használhatok?

2015.július 1-én változások léptek érvénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) korm.rendeletben. A szóban forgó változásokat 2016. év elejétől kell alkalmazni.

Ennek előírásai alapján a közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére vegyes hulladék gyűjtése esetében legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, míg a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. Utóbbi kedvezményt az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

Hogyan tudom a közszolgáltatást szüneteltetni?

A közszolgáltatás szüneteltetése érdekében kérjük, forduljanak a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ügyfélszolgálatához https://www.khg.hu/ugyfelszolgalat-elerhetosegek, ahol a hatályos jogi szabályozások rendeletet figyelembevételével lehetőség van a szolgáltatás szüneteltetése, honlapunkon is megtalálható nyilatkozat https://www.khg.hu/static/files/nyomtatv%C3%A1nyok/Hullad%C3%A9ksz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%20sz%C3%BCneteltet%C3%A9si%20nyilatkozat.pdf benyújtásával.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére jogosult, ha

·         az ingatlant 90 napot meghaladó időszakban nem lakja, és

·         az ingatlant egyéb módon (bérbeadás, szívességi lakáshasználat, bárminemű egyéb    hasznosításra) nem használja, és

·         az ingatlanon nincs, vagy nem keletkezik hulladék és

·         díj hátraléka nincs.

A szüneteltetés leghosszabb időtartama maximum 12 hónap, amely időtartam elteltével a hulladékszállítási közszolgáltatás, valamint annak számlázása automatikusan újraindul előzetes értesítés nélkül.

Amennyiben a szüneteltetés időtartama alatt, ellenőrzésünk során, az ingatlan használatbavételre kerül, vagy annak vonatkozásában bárminemű gazdasági tevékenységet folytat, úgy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az adott számlázási időszakra leszámláztatjuk, továbbá újabb szüneteltetési igényt az elkövetkezendő 1 évben nem kérelmezhet.

Lehet-e hulladékgyűjtő edény helyett szemeteszsákot használni, hol lehet kapni, mennyibe kerül?

Társaságunk kizárólag hulladékgyűjtő edényzetből szállítja el a hulladékot.

A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényen kívül elhelyezett hulladékot, illetőleg az edény űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladékot kizárólag cégfelirattal ellátott, a cég által biztosított hulladékgyűjtő zsákban szállítja el. A zsák az alkalmanként keletkező többlethulladék elszállítására, illetve az önkormányzati rendeletekben kijelölt területeken zsákos hulladékszállításra és gyűjtésre szolgál. A zsákban kommunális hulladék helyezhető el. A közszolgáltató által rendszeresített zsákot külön térítés ellenében van lehetőségük megvásárolni ügyfélszolgálatunkon. https://www.khg.hu/ugyfelszolgalat-elerhetosegek

A cégfelirattal ellátott zsák bruttó 381Ft/db, melyek űrtartalma 120 liter.

Kérdése van hulladékgazdálkodási díj számlázással, befizetéssel, kapcsolatban?

Az egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t, mely a 69/2016. (III. 31.) Kormányrendelet 10. §. (2) bekezdése alapján, 2016. április 1-től biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését. Az ide vonatkozó jogszabályok értelmében az NHKV Zrt. a 2017. évtől országosan, egységesen, negyedéves számlázási ciklust alkalmaz.

NHKV Zrt.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103.

Telephely: 1036 Budapest, Lajos utca 103.

Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 333.

Telefon: +36 (1) 999 6464

WEB:  https://nhkv.hu/

 

Számlakifogás nem megfelelő adattartalom esetén:

Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóktól kapott adatok alapján végzi számlázási feladatait, ezért amennyiben a kifogás a közszolgáltatás műszaki tartalmára vagy a számla adattartalmára (ürítések számára, hulladékgyűjtő méretére, rongálódására, helytelen név, cím stb.) vonatkozik, úgy kérjük, forduljon közvetlenül a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához https://www.khg.hu/ugyfelszolgalat-elerhetosegek

Kérjük, egyéb számlakifogással kapcsolatos bejelentését az  ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

E-számla/Díjnet rendszer:

Ügyfeleink részére 2021. június 1. napjával indul a Díjnet Zrt. elektronikus számlabemutatási rendszerbe történő regisztráció lehetősége.A regisztráció megkezdésére a Díjnet Zrt. rendszerében, a www.dijnet.hu weboldalon van lehetőség. Amennyiben még nem rendelkezik Díjnet fiókkal, úgy a sikeres felhasználói regisztrációt követően a Díjnet Zrt. számlakibocsátói felületén tudja indítványozni az NHKV Zrt.-hez történő regisztrációt. Ezzel Ön vállalja az elektronikus számlabemutatás igénybevételét, valamint azt, hogy számláit a továbbiakban banki úton (átutalás, vagy csoportos beszedési megbízás, vagy azonnali bankkártyás fizetés) egyenlíti ki.    

A számlakibocsátói regisztrációhoz kötelezően szükséges adatok:

·                vevő (fizető) azonosító szám

·                számlasorszám (12 hónapnál nem régebbi számla)

A számlakiállításról Ön e-mailben fog értesítést kapni, melyet követően azt a Díjnet Zrt. rendszerében tudja megtekinteni. Az elektronikus úton, a Díjnet Zrt. rendszerén keresztül megküldött számlák megfelelnek a hiteles elektronikus számlákra vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Fizetési mód változtatása:

Tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. a helyi közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait, a számlázást érintő fizetési mód változtatással forduljon továbbra is közvetlenül a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához https://www.khg.hu/ugyfelszolgalat-elerhetosegek, ahol lehetősége van a fizetési mód megválasztására esetleges módosítására.

Választható fizetési módok:

·         Készpénz-átutalási megbízás: („fehér csekk” 2021. január 1. számlakeltétől) 

·         Banki átutalás:

Kérjük, átutaláskor a közlemény rovatban szíveskedjen megadni az Ön számláin feltüntetett számlák sorszámát és egyedi vevő (fizető) azonosítószámát, melyet a számlák 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. Kérjük továbbá, hogy fokozottan figyeljen a szolgáltatói bankszámlaszámra, amelyet a legfrissebb számlája első oldalán, a bal felső sarokban talál. 

·         Közszolgáltatóhoz rendelt banki számlaszámra (MKB Bank) történő készpénzes befizetés:

Az NHKV Zrt. Közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszámát a számla 1. oldalán, a bal felső sarokban találja. Kérjük, a megjegyzés rovatban szerepeltesse a számla sorszámát és a vevő (fizető) azonosítószámát. 

·         Csoportos beszedési megbízás:

Amennyiben ezen fizetési módot választja kérjük, hogy számlavezető bankjánál a megbízáson szíveskedjen megadni az NHKV Zrt. jogosult azonosítóját (A25456790T152) és az Ön vevő (fizető) azonosító számát (pl. NHKV1234567) az NHKV Zrt. 10300002-10654068-49021271 számú bankszámlájára. Tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. a helyi közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait, a számlázást érintő fizetési mód változtatással (fehér csekk, banki átutalás) kapcsolatos bejelentéseivel kérjük, forduljon közvetlenül jelenlegi közszolgáltatójához. https://www.khg.hu/ugyfelszolgalat-elerhetosegek

A csoportos beszedéssel kapcsolatos minden ügyben az NHKV Zrt-t szíveskedjenek megkeresni a gazdasag@nhkv.hu e-mail címen.

Külföldről történő utalás lehetősége és feltételei:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj külföldről történő átutalása esetén a következő kódot szíveskedjen feltüntetni:

Swift (BIC) kód: MKKB HU HB
IBAN kód: HUXX – kérjük, válassza ki a közszolgáltatóhoz rendelt IBAN kódot, melyet megtalál a következő elérhetőségen:

https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi-azonositok/

Bankszámlaszám: kérjük, válassza ki az Ön közszolgáltatójához rendelt bankszámlaszámot, melyet megtalál a következő elérhetőségen:

https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi-azonositok/ 

Közlemény rovat: kérjük, a közlemény rovatban szíveskedjen megadni a számlán feltüntetett számlasorszámot és a számla 3. oldalának bal felső sarkában található vevő (fizető) azonosító számát.

Aktuális egyenleg, túlfizetés visszaigénylése:

Aktuális egyenlegéről az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címen, illetve a számlán szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségeken, az ügyféladatok pontos megadásával (vevő (fizető) azonosító szám, felhasználó neve, felhasználási hely címe) kérhet tájékoztatást.

Befizetések rendezése:

A hulladékgazdálkodási díjbefizetést kizárólag az NHKV Zrt. által kialakított országos ügyfélszolgálati irodáiban van lehetősége intézni, melyek címét és nyitva tartási idejét az alábbi linkre kattintva tekintheti meg. https://www.khg.hu/static/files/NHKV%20Zrt.%20befizet%C3%A9sr%C3%A9szletfizet%C3%A9s.pdf  https://nhkv.hu/kapcsolat/ 

Amennyiben befizetésével összefüggésben problémája (téves utalás), vagy egyéb kérdése (túlfizetés rendezése) merül fel, úgy kérjük, az ügyintézés gyorsítása érdekében a gazdasag@nhkv.hu  e-mail címre küldje meg bejelentését és csatolja a befizetéseket igazoló dokumentumokat.

Téves utalások kezelése (NHKV-n belüli, más közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszámra történő utalás vagy tévesen megadott vevő (fizető) azonosítóval történt utalás:

Amennyiben tévesen nem a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-hez rendelt NHKV Zrt. bankszámlára fizette a hulladékszállítási díjat, vagy vevő (fizető) azonosítóját tévesen adta meg az NHKV Zrt. a díjat kérésére a helyes számlaszámra átvezeti. Az átvezetéshez kérjük, hogy a gazdasag@nhkv.hu e-mail címre írja meg az utalás adatait:

·        téves és helyes bankszámlaszám

·        az illetékes közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszám 10300002-10654068-4902XXXX formátumban, mely elérhető: https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyedi-azonositok/ 

·        átutalás összege és időpontja

Pótcsekk igény:

Pótcsekk igényét kérjük, az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni, vagy szíveskedjen felkeresni közszolgáltatója ügyfélszolgálatát, amelynek elérhetőségeit számlája első oldalán találja.https://www.khg.hu/ugyfelszolgalat-elerhetosegek

Kérjük, hogy a megfelelő beazonosításhoz szíveskedjen megadni a felhasználó nevét és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla sorszámát, továbbá a vevő (fizető) azonosító számát és felhasználási hely címét.

Számlamásolat igény:

Számlamásolat iránti igényét a vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla adatainak pontos megjelölésével (vevő (fizető) azonosító szám, számla sorszáma, elszámolási időszak) az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre e-mail címre szíveskedjen megküldeni, vagy szíveskedjen felkeresni közszolgáltatója ügyfélszolgálatát, amelynek elérhetőségeit számlája első oldalán találja.

Részletfizetés igény:

Fizetési nehézségek esetén az NHKV Zrt. biztosítja a fizetési kedvezmény (részletfizetés) lehetőségét. https://www.khg.hu/static/files/NHKV%20Zrt.%20befizet%C3%A9sr%C3%A9szletfizet%C3%A9s.pdf  https://nhkv.hu/kapcsolat/ 

Az ingatlanhasználók által igénybe vehető fizetési kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztató és a kedvezmény igénybevételéhez kitölthető nyomtatvány az alábbi elérhetőségen található:

·         https://nhkv.hu/wp-content/uploads/2020/11/Fizet%C3%A9si-kedvezm%C3%A9nyr%C5%91l-sz%C3%B3l%C3%B3-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf

·       https://nhkv.hu/wp-content/uploads/2020/11/R%C3%A9szletfizet%C3%A9si-k%C3%A9relem-formanyomtatv%C3%A1ny.pdf