• Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
  • Cím: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.
  • Konténer rendelés: 70/709-3572
  • Telefon: 82/310-000
  • E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)khg.hu

Pályázat

Rugalmas foglalkoztatás elősegítése a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-nél

A kedvezményezett neve: Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

A projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás elősegítése a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-nél

A szerződött támogatás összege: 12 000 057,-Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A 9 hónap alatt 100%-os támogatásból megvalósuló nett 12 millió Ft összköltségű projekt fő célja a szükségletfelmérésben feltárt problémákra és igényekre reagáló rugalmasságot növelő munkafolyamat és munkakör szabályzások kialakítása, munkaügyi dokumentációk kidolgozása melyek javítják a munkavállalók életminőségét és életkörülményeit . A rugalmas foglalkoztatási formák száma várhatóan 11-re nő, míg a rugalmas foglalkoztatási formában foglalkoztatottak aránya várhatóan 87 % emelkedik.Továbbá 32 fő képzése valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma : 2015.04.20.

Projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0842

infoblokk__ESZA.jpg

 

Értékünk az ember, a DDH Nonprofit Kft. munkavállalóinak képzése

A kedvezményezett neve: Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

A projekt címe: Értékünk az ember, a DDH Nonprofit Kft. munkavállalóinak képzése

A szerződött támogatás összege: 15 251 126,-Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A 9 hónap alatt 100%-os támogatásból megvalósuló nett 12 millió Ft összköltségű projekt fő célja munkatársaink szakmai kompetenciáinak fejlesztése, meglévő ismereteinek kiegészítése, frissítése, ezáltal humánerőforrásunk képzettségének bővítése, a vállalat versenyképességének és a dolgozók munkaerőpiaci értékének növelése.

A DDH Nonprofit. Kft.. jogelődeivel együtt több mint 40 éve nyújt kommunális szolgáltatásokat a lakosság és a közületek számára. A társaság stratégiai célkitűzése: partnereink teljes körű kiszolgálása az ISO minőség és környezetirányítási rendszerek alkalmazásával, a hulladékgazdálkodás valamennyi területét érintően, továbbá, hogy a vállalkozás hosszú távon működő, minél szélesebb piac által megismert és értékelt vállalkozás.
Fejlesztési céljaink megvalósulása érdekében a vállalkozás által megtermelt hasznot következetesen visszaforgatjuk, így tevékenységük ellátásához európai színvonalú, az ország egyik legmodernebb és legfiatalabb gépparkjával rendelkezik, működését környezet és minőségirányítás rendszerek szigorú kereti között végzi. Azonban az eszközök, géppark folyamatos fejlesztése mellett nem felejtkezhetünk meg a legfontosabbról, munkavállalóinkról, hiszen: "ÉRTÉKÜNK AZ EMBER".
A projekt hozzájárul a munkahelyi rugalmasságának megteremtéséhez. A foglalkoztatás rugalmasságának fontos része a munkaszervezés rugalmassága, a munkakörök és egyes szervezeti egységek közötti gyors átmenetek biztosítása, a munkatársak távolléte esetére a helyettesítések megoldása.
A mintaértékű lehet az élethosszig tartó tanulási szemlélet képviselete, amely azt eredményezi, hogy más vállalatok is hasonlóképpen cselekedjenek.

Fontos tényező továbbá, hogy a projektben megjelölt képzéseket és tréningeket a munkavállalók a munkaerőpiac más területein is hasznosítani tudják, illetve a mindennapi életben is alkalmazhatják, mely a munkaerőpiacon is előnyt jelent a számukra.

A projekt révén lehetővé válik a jelenlegi, valamint a jövendőbeli partnerek precízebb, gyorsabb, költséghatékonyabb és nívósabb kiszolgálása, hiszen a magasabban kvalifikált menedzsment és a jobban képzett munkaerő lehetővé teszi mindezen célok elérését.

A dolgozói igényekkel, menedzsment elvárásokkal és jogszabályi kötelezettségekkel összhangban 11 képzésben 32 fő vesz részt , közülük 10 fő hátrányos helyzetű.

A projekt tervezett befejezési dátuma : 2015.05.30.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0688

 

TÁMOP 6.1.2. -11/1 „Egészségprogramok a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-nél” fenntartásra átvett projekt

KVG Zrt. tábla 1.jpg

Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Cím: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. | Tel.: 82/310-000

© 2020 Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - Minden jog fenntartva.