• Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
  • Cím: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.
  • Konténer rendelés: 70/709-3572
  • Telefon: 82/310-000
  • E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)khg.hu

KHG - Integrált Minőség

 

Integrált Minőség; Környezet; valamint Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsági Politikája

            A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén kommunális, valamint csomagolási hulladékának gyűjtését, szállítását, előkezelését és ártalmatlanítását a vonatkozó jogszabályok, törvényi előírások betartása mellett, hatékony, dinamikus minőség; környezet; és munkahelyi egészségvédelem és biztonsági (MIR-KIR-MEBIR) irányítási rendszerek bevezetése mellett végzi.

Minőség, környezeti és munkabiztonsági céljaink elérése érdekében a rendszereket integráltan, az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001, és a BS OHSAS 18001-es szabványok követelményei alapján működtetjük.

Célunk, a lakosság, és szerződéses partnereink számára kiegyensúlyozott, egyenletes, illetve magas minőségű szolgáltatás biztosítása mellett, minden esetben törekedni egy minőségi, piacképes termék előállítására, mint értékes másodnyersanyag.

Társaságunk közbeszerzés alapján és a cégegyesülés következtében elnyerte a következő telepek üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek ellátását:

  • Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ;
  • Kaposvári, Nagybajomi, Hőgyészi hulladékudvarok.

Valamennyi létesítménynél a nemzetközi előírások szerinti működést biztosítja a beszállított hulladékok szakszerű, gazdaságos és biztonságos feldolgozása, a társaságnál dolgozó valamennyi munkatárs elkötelezettsége.

Vezetőségünk hitvallása a környezetkímélő, korszerű rekultivációs technológia elvén történő működés, melyet hosszú távon, gazdaságosan, környezetünket óvva üzemeltetetünk. Minden esetben előnyben részesítjük az európai kerettörvény és a hatályos magyar jogszabályok (Hulladék Törvény) által megfogalmazott hulladékpiramisban meghatározott feldolgozási módokat:

  1. megelőzését; 2. még használható anyagok újrahasználatra történő előkészítését; 3. a már nem újrahasználható anyagok anyagában történő újrahasznosítását (PET-ből újra PET); 4. anyagában történő hasznosítás mellett energetikai hasznosítás; 5. ártalmatlanítás hulladéklerakóban, ahol a fentiek megoldások egyike sem megvalósítható.

Fontosnak tartjuk beszállítóinkkal és felvásárlóinkkal a kölcsönös jó kapcsolat kialakítását, törekszünk a minden érdekelt számára előnyös hosszú távú együttműködési kapcsolat kialakítására.

Támogatjuk és megköveteljük a korszerű szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását. Rendszeres és szakmai minőségirányítási, környezetirányítási és munkabiztonsági képzésekkel, oktatásokkal, és folyamatos tájékoztatással biztosítjuk a munkatársak felkészültségét.

 

Mindezt egy élhetőbb, tisztább, egészségesebb, zöldebb jövő érdekében tesszük.

Kérjük, segítse Ön is munkánkat!

Elkötelezettségünk a minőségirányítási, környezetirányítási és munkabiztonsági irányítási rendszerek működtetése során:

Szabályozás

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felelőssége, hogy hulladékkezelési tevékenységét a Magyarországon mindenkor érvényben lévő, hatályos, EU-s irányelvekkel harmonizált jogszabályoknak, szabványoknak megfelelően végezze, valamint vegye figyelembe az Önkormányzati szabályozásokat. Erre vonatkozóan olyan felügyeleti rendszert működtetünk, amely törvényes, jogilag megfelelő működésünket biztosítja.

Biztonság

Kialakítottuk és működtetjük a munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszert. A rendszer üzemeltetés során alapvető célunk, hogy erősítsük alkalmazottaink tudatosságát, és még biztonságosabb munka környezetet tudjunk biztosítani munkatársaink részére.

Környezet

Alapvető célunk, hogy olyan programot dolgozzunk ki, mely elősegíti alkalmazottaink környezetvédelem témájában való elkötelezettségét. Integrált irányítási rendszerünkben lefektettük a munkakörnyezet környezeti hatásainak felmérését, szükséges az általunk okozott környezeti tényezők, károk csökkentésére, javító programok kidolgozása.

Minőség

Olyan integrált irányítási rendszert (MIR-KIR-MEBIR) dolgoztunk ki, melyben központi helyet tölt be a munkavállalókkal történő kommunikáció, konzultáció. Integrált rendszerünk alapvető célja, hogy az alkalmazottak részére megfelelő és a munkavégzés szempontjából felhasználó barát rendszert működtessünk. Folyamatos fejlődés iránti elkötelezettségünk iránymutatójaként arra törekszünk, hogy alkalmazottaink megismerkedjenek külső és belső képzések formájában a tevékenységünkhöz kapcsolódó modern technológiákkal újításokkal. A vezetőség, személyre szabott képzési tervet dolgoz ki és valósít meg, úgy, hogy biztosítja a folyamatos fejlődés lehetőségét.

Audit és felülvizsgálat

Éves belső és külső audit, ill. vezetőségi átvizsgálási rendszerünk alapján folyamatosan monitorozzuk célkitűzéseinket, programjainkat és azok megvalósulását. Vizsgálati eredményeink segítségével megállapítjuk gazdasági, technológiai, minőségi eredményeinket, kitűzzük az irányvonalat, mely segít jövőbeni célkitűzéseink elérésében.

A kialakított integrált irányítási rendszerünk, és politikánk támogatása és folyamatos érvényesítése a társaságunk vezetői mellett valamennyi dolgozó alapvető kötelessége.

Kaposvár, 2018.január 1.

 

Tanúsítványok:

Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Cím: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. | Tel.: 82/310-000

© 2020 Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - Minden jog fenntartva.