• Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
  • Cím: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.
  • Konténer rendelés: 70/709-3572
  • Telefon: 82/310-000
  • E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)khg.hu

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan vehetik igénybe cégek a szolgáltatást?

Cégek esetében cégkivonat, aláírási címpéldány, adásvételi szerződés, tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolatának elküldése után tudjuk a szolgáltatást elindítani. Személyes ügyintézés esetén az aláírásra jogosult személy vagy az általa írásban meghatalmazott személy intézkedhet.

Hogyan kell megrendelni a lakossági hulladékkezelési szolgáltatást?

A szolgáltatás igénybevételéhez „Adategyeztető lap”-ot kell kitölteni, amelyet az ingatlantulajdonos kezdeményezhet írásban vagy személyesen az ügyfélszolgálatunkon. Az adatlapon fel kell tüntetni a tulajdonos személyes adatait (szül.idő,  szül.hely, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel), a szolgáltatás helyét, a szolgáltatás kezdetét, az edény darabszámát és az űrméretét.

Milyen edényméretet használhatok?

2015.július 1-én változások léptek érvénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) korm.rendeletben. A szóban forgó változásokat 2016. év elejétől kell alkalmazni.

Ennek előírásai alapján a közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére vegyes hulladék gyűjtése esetében legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, míg a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. Utóbbi kedvezményt az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

Lehet-e kuka helyett szemeteszsákot használni, hol lehet kapni, mennyibe kerül?

A DDHN Kft. emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsák nem helyettesíti a tárolóedényt, mert nem teljesíti maradéktalanul a zárt, szóródás mentességet biztosító edényzettel szemben támasztott követelményeket. Az alkalmanként keletkező hulladéktöbblet (ami már a kukába nem fér) gyűjtésére, tárolására használható. Kiegészítő szolgáltatásként lehet vásárolni a Kapos-Holding ügyfélszolgálati irodájában, 120 l -es méretben, bruttó 381 Ft. -ért (2015. évi ár).

 

 

 

 

 

Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Cím: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. | Tel.: 82/310-000

© 2020 Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - Minden jog fenntartva.