• Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
  • Cím: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.
  • Konténer rendelés: 70/709-3572
  • Telefon: 82/310-000
  • E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)khg.hu

Általános tájékoztató

Lakossági tájékoztató hulladékudvarok igénybevételéről

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvarok szolgáltatásait a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok vehetik igénybe.

A hulladékudvarok elsődleges célja a hulladékok anyagában történő hasznosítási arányának javítása, valamint a veszélyes hulladékok környezetbe jutásának megakadályozása.

A lakossági hulladékudvarok szakképzett személyzet által működtetett, zárt hulladékátvevő helyek, ahol a háztartásokban keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok átvételét és elkülönített gyűjtését végzik, (az átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok részletes listáját a vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyeink tartalmazzák, amik oldalunkon (www.khg.hu) megtekinthető.

 

Hulladék átvétel előírásai:

-      A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 39. § (2) alapján a természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot - kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti.

-      E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.

-      Beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a hulladék átvevőnek bemutatni, valamint igazolni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.

-      Társasházak, lakásszövetkezetek ingatlanhasználói a közszolgáltatási díj megfizetését az utolsó megfizetett közös költség igazolásával (pl.: bevételi pénztárbizonylat, készpénz-átutalási megbízás, átutalást igazoló bizonylat, vagy a közös képviselő által kiállított igazolás) tehetik meg, természetesen a lakcímkártya és személyi igazolvány egyidejű bemutatásával.

-      A lakosság által beszállított hulladékokat kizárólag lakossági mennyiségben a hulladékudvarok térítésmentesen veszik át.

 

A hulladékudvarok működési rendje:

1. Hulladék beszállításkor az ügyfelet a hulladékudvari vezető munkatársa fogadja.

2. Ügyfél adatok ellenőrzése (igazolások).

3. Hulladék szemrevételezése – a hatályos jogszabályi előírások és az engedélyeink alapján nem megfelelő hulladékok átvételét megtagadjuk mindenfajta környezetterhelés elkerülése érdekében.

4. Hulladékok mérlegelése – lehetőségekhez mérten a mérlegen, ömlesztett hulladék esetében műszaki becsléssel.

5. Nyilvántartási rendszerben történő rögzítés (beszállításra jogosult neve, címe, ügyfélkódja, gépjármű rendszáma, a beszállított hulladék HAK kódja és mennyisége).

6. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat a dolgozók válogatják, szükség esetén átcsomagolják és a megfelelő konténerbe helyezik. A gyűjtést követően az egyes konténerek a saját üzemeltetésünkben álló Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központba kerülnek, a veszélyes hulladékok pedig az arra engedéllyel rendelkező ártalmatlanító cégekhez. Minden hulladékkezelő partnerünk rendelkezik a tevékenységük végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel.

 

A hulladékudvarokban térfigyelő kamerarendszer működik távfelügyelettel.

 

Az igazolványok és a befizetés bizonyítására szolgáló dokumentumok hiányában az átvételt a hatályos jogszabályok előírásai értelmében meg kell tagadnunk!

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

 

 

KHG szájmaszk kötelező JAV.png

 

 

 Lakossági tájékoztató!- gumihulladék.jpg

 

 

 

Feltöltés alatt.

Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Cím: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. | Tel.: 82/310-000

© 2020 Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - Minden jog fenntartva.