• Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
  • Cím: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.
  • Konténer rendelés: 70/709-3572
  • Telefon: 82/310-000
  • E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)khg.hu

Hírek

Tisztelt kaposvári ügyfeleink!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) számú önkormányzati rendelete módosításra került. A rendelet 2017. október 15. napján lép hatályba.

 

1. §

A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (5) A város területén a hulladék begyűjtését, szállítását, kezelését, ártalmatlanítását és a hulladékkezelő központ üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (együtt a továbbiakban feladatkörükben: közszolgáltató) végzi.”

2. §

A R. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                                                       

„ (5) Az ingatlanhasználó háztartásonként évi 1 alkalommal legfeljebb 500 kg építési és bontási hulladékot beszállíthat a Kaposvári INERT Hulladékkezelő és Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett Kaposvári Inert Hulladékkezelő és Ártalmatlanító telepre (Kaposvár, Nádasdi utca 0121/59. hrsz.).

3. §

A R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120, 240, 770 vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező.”

4. §

A R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 5.00 óráig helyezheti ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel öt és este húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.”

5. §

A R. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről vagy bérletéről és elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A keletkező települési hulladék lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél.”

6. §

Hatályát veszti a R. 22/A. § (4) bekezdése.

 

 

 

A Kisfaludy Tagiskola 5. osztályos diákjai voltak vendégeink2017. Október 16. 08:29

 

Nagy örömünkre 2017. október 13-án a Kisfaludy Tagiskola 5. osztályos diákjai voltak vendégeink a Hulladékkezelő Központunkban.

Köszönjük a látogatást!

Izgalmas játékokkal és egy roppant érdekes telepbemutatóval várunk minden további iskolás csoportot. A programra pénteki napokon van lehetőség 10-14 óráig. Jelentkezéseket az info(kukac)khg.hu e-mailre várjuk.

 

Zöldhulladék-gyűjtés

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Társaságunk a kertekben, udvarokban, konyhában keletkező növényi szerves hulladékok elszállítására biztosít lehetőséget, házhoz menő rendszer keretein belül. A növényi eredetű hulladékok a kommunális hulladékoktól elkülönítve történő gyűjtésének célja a természetes anyag hasznosítása, valamint a lerakó terhelésének csökkentése. Zöldhulladék-gyűjtési naptárunkat megtekinthetik itt.

A zöldhulladékok esetében faágakat, fanyesedéket, fűkaszálékot, vágott virágokat, faleveleket kizárólag ép és zárt zsákban, vagy kötegelve szállítjuk el, melynek maximális mennyisége ingatlanonként 1 darab, maximum 120 literes hulladékgyűjtő zsák, vagy maximum 150 cm-es ágak kisebb kötege.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldhulladék egész évben térítésmentesen leadható a lakossági hulladékudvarban és a Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központban. A megadott létesítmények a 610-es úton a taszári körforgalom előtt, egymás szomszédságában találhatóak.

A háztartási hulladék mennyiségének csökkentéséhez az egyik legeredményesebb módszer a komposztálás. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - követve az uniós és a hazai irányelveket - célul tűzte ki, hogy csökkenti a hulladéklerakóra kerülő szerves anyag mennyiségét. Ezen törekvés megvalósítása érdeképen a lakosság számára ingyenesen biztosított komposztáló edényzetet.

A komposztálásról szóló tájékoztató

Fiat kocsikulcs

 

Tisztelt Lakosság!

A beérkezett hulladék között találtunk egy Fiat Bravo kocsikulcsot. Aki elvesztette az info(kukac)khg.hu e-mail címen érdeklődhet.

 

TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az idei évben immár hetedszer valósult meg a TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció. A Földművelésügyi Minisztérium, illetve a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. szervezéséhez csatlakozva Társaságunk részt vett az Önkéntesek által összegyűjtött hulladék szállításához és ártalmatlanításához.

Minden Résztvevő munkáját, környezettudatos hozzáállását köszönjük.

 

Tájékoztatás!

 

Tisztelt Ingatlanhasználók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi hulladékgyűjtő edények átvételi helye 2017. szeptember 19. napjától módosul:

- 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edény (Kaposmenti Önkormányzati Társulás által, a lakosság számára ingyenesen biztosított)

- 60, 80, 120 literes kommunális hulladékgyűjtő edényzet

- komposztáló edényzet (Kaposmenti Önkormányzati Társulás által, a lakosság számára ingyenesen biztosított)

A fenti edények Ügyfélszolgálatunkon történő igénylését/vásárlását követően (7400 Kaposvár, Áchim András u. 2. (Corso Irodaház) Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:30-14:30 óráig, csütörtök: 8:00-20:00 óráig)

Átvételi hely: Kaposvári Hulladékudvarban (a 610-es út mellett, a taszári körforgalom és az új hulladékkezelő központ szomszédságában).

Nyitva tartása: Vasárnap-Hétfő: ZÁRVA, Kedd: 8:00-12:00 Szerda: 8:00-19:00 Csütörtök: 8:00-12:00 Péntek: 8:00-12:00 Szombat: 8:00-12:00

 

 

Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Cím: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. | Tel.: 82/310-000

© 2020 Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - Minden jog fenntartva.